ویژگی ها و اثر استفاده از کاندوم زنانه برای جلوگیر از بارداری

 

اگر همسر شما حاضر به استفاده از کاندوم مردانه نیست، شما به عنوان شریک جنسی می توانید از کاندوم زنانه استفاده نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمایید